فراخوان عکس منتخب

/Content/files/c4d25893139b441eb0fba8cf23d353c4/c26738e405e54114add746be69d52673.jpeg

با شگاه کوهنوردی تهران قصد دارد طبق روال سالهای گذشته اقدام به چاپ عکس منتخب اعضای باشگاه بر روی کارت تبریک سال نو نماید. لذا کلیه اعضاء می توانند عکسهای منتخب خود را با شرایط زیر به دفتر باشگاه (کمیته روابط عمومی)تحویل نمایند: عکاس باید عضو باشگاه کوهنوردی تهران باشد عکس از برنامه های اجرا شده باشگاه کوهنوردی تهران گرفته شده باشد تعداد عکسهای منتخب هر فرد حداکثر 5 عدد تمامی عکسها باید در شمای طبیعی و بدون هیچگونه ویرایش باشد عکسها بر روی یک حلقه CD تحویل شود مهلت تحویل تا تاریخ 1اسفند1391 (سه شنبه) می باشد.