معرفی پیشکسوتان باشگاه کوهنوردی تهران

به نام خدا بی شک معرفی پیشکسوتان و زحمت کشان باشگاه کوهنوردی تهران(گروه کوهنوردی تهران سابق) حساسیت هایی دارد که این امر را سخت نموده است.درواقع معرفی جامع و نیز معرفی همه زحمتکشان و پیشکسوتان همان سختی مذکور است. اما سعی خواهد شد در این راستا و با نیت ارج نهادن به زحمات ایشان به این نیت جامه عمل بپوشانیم. در این روند به صورت مرحله ای و در قسمت های متوالی به معرفی این عزیزان خواهیم پرداخت و آماده دریافت نظرات و معرفی های شما خوانندگان عزیز نیز می باشیم با سپاس روابط عمومی باشگاه کوهنوردی تهران