برنامه

/Content/files/402f20a520ec40c798ea4e242c728378/aad2c7eda5bd4887923c57c8b79ea7ce.jpeg

به اطلاع همنوردان گرامی میرساند برنامه صعود زمستانی به قله قاش مستان در تاریخ 19 الی 22 بهمن به عنوان بلندترین قله زاگرس در راستای انجام برنامه شاخص شش ماهه دوم سال 91 در نظر گرفته شده است. یکی از رویکردهای این برنامه آمادگی و نهادینه سازی انجام برنامه های شاخص زمستانی در سالهای آتی می باشد. کلیه علاقمندان می توانند با توجه به توانایی های خود در انجام این برنامه مشارکت و نیز در پیش برنامه های معین(شاه البرز و هفت خوان) شرکت نمایند.