گزارش برنامه

طبق قرار قبلی ساعت 06:00 صبح می¬بایستی همه اعضاء در ایستگاه یک توچال حاضر می¬شدند ولی متاسفانه بعلت عدم حضور تعدادی از همنوردان بعد از نیم ساعت انتظار و بعلت اینکه از برنامه آموزش عقب نمانیم  به دستور آقای نصیری با تله کابین خود را به ایستگاه 5 رساندیم.
از ساعت 7:00 الی 7:30 در پناهگاه ایستگاه 5 مشغول صرف صبحانه شدیم .
ساعت 7:30 به سمت منطقه آموزش براه افتادیم . ساعت 8:00 درمحل مورد نظر کلاس تشکیل و آقای نصیری در مورد دستگاه زنده یاب آموزش دادند
دستگاه زنده یاب:


ابزار ساخت پناهگاه برفی:
سپس در مورد ابزارهای مورد نیاز جهت تهیه پناهگاه برفی آموزشهای لازم را داده و در خصوص هرکدام و نحوه استفاده از آنها توضیح دادند.
میله سونداژ:
کاربرد استفاده میله سونداژ برای تخمین ارتفاع عمق برف و همچنین پیدا کردن نفرات مدفون شده در زیر برف می¬باشد.


بیل برف روب :
کاربرد استفاده بیل برف روب برای کندن یخ و برفروبی بکار می¬رود


اره برف :
کاربرد استفاده اره برف برای بریدن برف در ابعاد منظم بکار می¬رود


تهیه کمپ اسکیمویی:
پس از آشنایی با ابزار، آقای نصیری در خصوص نحوه تهیه کمپ اسکیمویی آموزش لازم را دادند و سپس با راهنمایی ایشان اقدام به ساخت یک عدد کمپ را نمودیم.


غار برفی:
سپس آقای نصیری کلاس را به دامنه ارتفاع هدایت نموده و در شیب کوه نحوه ساخت غار برفی را آموزش دادند و کارآموزان را به سه تیم تقسیم و هر تیم مسئول ساخت یک عدد غار برفی شد


پناهگاه اضطراری :
بعد از تکمیل غارهای برفی آقای نصیری کلاس را به محوطه باز هدایت نمودند و در آنجا نحوه ساخت پناهگاه اضطراری را آموزش دادند و کارآموزان بکمک هم اقدام به ساخت یک عدد پناهگاه اضطراری نمودند .


ساخت کمپ اسکیمویی با برفهای پودری و آبکی
آقای نصیری در آخر کلاس نحوه ساخت کمپ اسکیمویی با استفاده از برفهای شل پودری و آبکی را نیز به کارآموزان آموزش دادند ولی بعلت زمان نداشتن فقط توانستیم برفهای پودری را جمع و یک تپه کوچک درست کنیم که می¬بایستی در ادامه داخل آن را خالی می کردیم .
پایان آموزش:
آموزش در ساعت 1400 به پایان رسید پس از جمع آوری وسایل جهت صرف نهار بسمت پناهگاه ایستگاه 5 حرکت کردیم و پس از صرف نهار و مقداری استراحت در ساعت 1500 به دستور آقای نصیری بصورت کوه پیمایی بسمت ایستگاه یک براه افتادیم که حدوداً ساعت 17:30 به ایستگاه 1 رسیده و خاتمه برنامه اعلام گردید.
هزینه برنامه برای هر نفر با بلیت تله کابین 18000 تومان محاسبه شد.
ارتفاع ایستگاه یک: 1910 متر
ارتفاع ایستگاه پنچ  3000 متر است.
ميزان برف در زمستان: منطقه در زمستان از حجم برف بالايي برخوردار است
میزان آنتن دهی موبایل:دراکثر منطقه آنتن دارد
شيوه رسيدن به منطقه: بزرگراه چمران ، ولنجک ، بام تهران
نوع وسيله نقليه: شخصی
مبدا صعود:  بام تهران ،  ایستگاه یک

وسايل شخصي مورد نياز: کوله – لباس فصل،کاپشن پر – بادگیر- کلاه – دستکش - کفش مناسب(برای برف)-گتر- باتوم
وسايل گروهي مورد نياز: اره برف ، بیل برفی ، میله سونداژ