گزارش برنامه

تاریخ اجرا: 1398/05/11

قله کل خوسون با ارتفاع 4032 متردر شهرستان کرج، استان البرز و در غرب قله کلون بستک واقع شده است. قله کل خوسون توسط یک یال سنگی به قله کلون بستک (4156متر) وصل میشود. این قله توسط چند یال از منطقه دره دریوک دیزین احاطه شده است و یکی از قلل رشته کوه البرز مرکزی است .

نام قله کل خوسون برگرفته از "کل" به معنای "گله، کل و بز" و"خوسون" در گویش گیلکی به معنای"خواب، محل خواب" است.

تیم ما به گله کل و بزی در طول ارتفاعات برخورد نکرد ولی فضولات بزها حتی در نزدیکی قله هم دیده می شدند.

مسیرهای صعود به قله کل خوسون:

الف) مسیر شمال شرقی: جاده چالوس به گچسر، پیست اسکی دیزین، در امتداد رودخانه دریوک به سمت شمال و شمال شرقی   (مسیر انتخابی تیم ما)

ب) مسیر صعود به قله کلون بستک از سمت فشم، شمشک، گردنه دیزین  و ادامه یال سنگی در جهت غرب برای رسیدن به قله کل خوسون

شرح برنامه:

در ساعت 4:35 بامداد از محل قرار(ایران فیلم در میدان آزادی) با یک مینی بوس به سمت پیست اسکی دیزین حرکت کردیم. بعد از خروج از شهر تهران، در مسیر جاده کرج-چالوس بعد از گذر از سد امیرکبیر و منطقه پل خواب،  بعد از هتل باستانی گچسر در سمت راست جاده یک تابلو بزرگ، پیست دیزین را مشخص کرده که با ورود به ان جاده فرعی اسفالته، بعد ازگذر از روستای ولایت رود در ساعت 7:20 دقیقه به پارکینگ هتل دیزین رسیدیم.

در ساعت 7:30  در ارتفاع 2652 متری تیم با سرقدمی جناب اقای پهلوانزاده ازکنار رودخانه دریوک به سمت دره دریوک حرکت را آغاز کردیم.  رودخانه، هتل و تله سیژ-کابین دیزین در سمت راست ما قرار داشت. با عبور از کنار یک درب اهنی بدون نگهبان وارد یک مسیر خاکی شدیم و بعد از چند دقیقه حرکت و عبور از یک شیب تند، در جهت شمال حرکت خود را ادامه دادیم و تا حدی از بستر رودخانه فاصله گرفتیم تا وارد دره دریوک شدیم. مسیر پاکوب را برای نیم ساعتی ادامه دادیم  و با عبور از یک پل دست ساز چوپانها به یک گوسفندسرا رسیدیم.  نیم ساعتی برای صرف صبحانه در کنار رودخانه توقف داشتیم. قبل از ادامه حرکت چند دقیقه ایی را نرمش کردیم و در ساعت 8:42 دقیقه اماده صعود شدیم.  حرکتمان را در جهت شرق آغازکردیم و از دره دریوک خارج و وارد دره دیگری به سمت قله شدیم. مسیر با وجود پاکوب قابل شناسایی بود که البته این پاکوب نرم و شخم زده نشان از رفت و امد احشام بود نه انسان (پاکوب ایجاد شده توسط انسان با خاک سفت همراه است).  در ابتدای مسیر ابشار کوچکی که از ابهای ذوب شده برفچالها جاری بود را داشتیم و این تنها آب قابل شرب طول مسیر صعود ما بود، که البته به توصیه سرپرست، همنوردان ذخیره اب کافی همراه داشتند.  برای رسیدن به ابتدای یال سنگی از یک شیب نسبتا تند با سنگهای ریزشی و در جاهایی همراه با پوشش گیاهی صعود کردیم و در ساعت 9:47 به ابتدای یال رسیدیم. استراحت کوتاهی را داشتیم و صعود را برروی یال سنگی برای یک ساعتی ادامه دادیم. در جاهایی هم تراورس داشتیم تا از قرارگرفتن برروی شیب تند اجتناب کنیم. در جاهایی هم حتی دست به سنگ شدیم و با حمایت مربی مسیر را صعود کردیم. ساعت 11:08 برای استراحت توقف کوتاهی برروی یال داشتیم. تمام مسیر همراه با باد بود و تقریبا باد 20-25 درجه را تجربه کردیم که بنظر من همین وزش باد، صعود به این قله در ماه مرداد را آسانتر میکرد.  در تمامی مسیرصعود وفرودمان برفچالهای بزرگ و کوچک وجود داشتند که ما فقط از روی یکی از انها برای چند قدمی عبور کردیم و اینها خود نشانی از سرمای منطقه بود

قله کلون بستک در جهت شرق و قله توچال در جهت جنوب ما کاملا خودنمایی میکردند. مسیر را در شیب با سنگهای ریزشی و شکسته-شکسته که نشان از تغییرات دمایی ناگهانی و زیاد در این منطقه است را برای حدودا یک ساعت و نیم ادامه دادیم و در نهایت در ساعت  13:00تمامی اعضای گروه به قله کل خوسون رسیدیم.

جی پی اس ارتفاع قله را 4030 متر نشان میداد . قله با یک سنگ چین و میله اهنی بدون هیچ تابلویی علامت گذاری شده بود. حدودا نیم ساعتی را برای استراحت و گرفتن عکس و شناسایی قلل اطراف در قله ماندیم .  در ابتدا مسیر فرود را از همان مسیر صعود به سرقدمی جناب اقای محمدی آغاز کردیم و در ساعت 14:07 برای صرف نهار در ابتدای یال سنگی که باد کمتری هم در انجا می آمد نیم ساعتی توقف داشتیم. فرود را در دره ای دیگر که در  سمت غرب  همان دره ایی که صبح صعودکرده بودم ادامه دادیم تا با شیب کمتری روبرو بشیم.  مسیر فرودمان تا رسیدن به دره و بستر رودخانه دریوک،  مسیری شیب  دار با سنگهای ریزشی و پوشش گیاهی (خار و اویشن)، شن اسکی و در جاهایی همراه با تراورس همراه  بود. در ساعت 16:40 به بستر رودخانه دریوک  رسیدیم و در جهت جنوب در مسیر پاکوب و در کنار رودخانه که در سمت راست ما قرار داشت به سمت پارکینگ هتل دیزین ادامه مسیر دادیم.  بعد از 10 دقیقه پیمایش به صلاحدید سرپرست درکنار رودخانه و در نزدیکی همان گوسفندسرایی که صبحانه خورده بودیم، توقف 20 دقیقه ایی داشتیم تا دوستان از خنکی اب رودخانه استقاده کنند و استراحتی داشته باشیم. در ساعت18:20 به پارکینگ هتل رسیدیم و برای چند دقیقه ایی نرمش و حرکات کششی انجام دادیم و در ساعت 18:34 به سمت جاده چالوس-کرج و تهران  راه افتادیم

****

چند نکته در مورد این برنامه و صعود به قله کل خوسون:

- سرپرست برنامه جناب اقای پهلوانزاده، یک ماه قبل از اجرای این برنامه، منطقه را شناسایی و قله را صعود کرده یودند و این امر باعث شد که تیم بدون فوت وقت و با اطلاعات دقیق برنامه را با موفقیت به انجام برساند.

- هماهنگی و دانش سرپرست و مربی تاثیر به سزایی در نظم، یادگیری، موفقیت و نشاط تیم داشت.

- چند دقیقه نرمش و حرکات کششی قبل و بعد از صعود و فرودمیتواند بسیار کمک کننده باشد.

- در بعضی نقاط انتن دهی موبایل داشتیم.

- وضعیت چشمه که فقط در همان ابتدای مسیر است و باید برای کل برنامه از آن آب برداشت.

- با توجه به شیب تند مسیر ، نفرات باید از آمادگی خوبی برخوردار باشند.

- هزینه برنامه برای هر نفر50 هزار تومان تمام شد.

- در مسیرهایی که خطر ریزش سنگ وجود دارد ، نفرات باید با فاصله کم از هم حرکت کنند.

- میتونستیم برای برگشت و فرود از مسیر قله کلون بستک برگردیم که از ترافیک جاده چالوس هم دوری کرده باشیم و در یک برنامه دو تا قله را صعود کرده باشیم.