گزارش برنامه

تاریخ اجرا: ۲۳ مهرماه ۱۴۰۰
برنامه اسکای رانینگ قله کلون بستک روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ در تقویم باشگاه تهران برنامه‌ریزی شده بود. برای این منظور تعداد 11 نفر جهت شرکت در برنامه ثبت‌نام کردند. آب و هوای منطقه از روزهای قبل از طریق نرم افزار windy چک می‌شد. ترک این برنامه از روزهای قبل شناسایی شده و نقطه شروع برنامه در گروه واتساپی در اختیار دوستان شرکت‌کننده قرار گرفته بود. مشخصات کلی برنامه و اطلاعات لازم از قبیل پوشاک، تجهیزات مورد نیاز، آب و هوای منطقه و کیلومتر پیمایش شده در اختیار دوستان شرکت‌کننده در گروه تشکیل شده واتس‌آپی قرار گرفته بود. یک نفر از شرکت در برنامه انصراف داده و یک نفر به عنوان مهمان در برنامه شرکت نمود. تمامی شرکت کنندگان در ساعت ۶ صبح در محل گردنه قوچک حضور به عمل آورده و تعدادی از ماشین‌ها در گردنه قوچک پارک شد و ادامه مسیر با تعداد محدودی از وسیله نقلیه تا محل شروع برنامه صورت گرفت که ساعت ۷:۳۰ صبح به محل دکل مخابرات در منطقه دیزین در نقطه شروع برنامه رسیدند. هوا کاملا آفتابی بوده و سرعت وزش باد در کمترین میزان خود بود. نیم ساعت تمرین گرم کردن صورت گرفت تا از گرفتگی عضلات در هنگام برنامه جلوگیری به عمل آید. راس ساعت ۸ صبح از محل دکل مخابرات در ارتفاع ۳۴۵۵ استارت برنامه زده شد و حدود ساعت ۹ صبح افراد گروه پس از گرفتن ارتفاع حدود ۷۲۵ متر به قله کلون بستک رسیدند و پس از ۱۰ دقیقه توقف و استراحت در قله تصمیم به فرود گرفتند و حدود ساعت ۱۰ صبح به محل شروع برنامه رسیدند.تمامی دوستان در سلامت کامل بودند. خدا را شکر برنامه با موفقیت به اتمام رسید.