گزارش برنامه

پیمایش خط‌الراس دارآباد به توچال – پیش برنامه صعود شاخص سال 98 تیم کوهنوردی باشگاه تهران

تاریخ اجرای برنامه: 14 و 15 آذر 98

نوع برنامه: نیمه سنگین -  نیمه فنی –  استقامتی

 

قله دارآباد با ارتفاع تقریبی 3160 متر واقع در شمال تهران، به واسطه خط‌الراسی شبیه به حرف اس انگلیسی، پس از گذر از تیغه‌ها و قله سیاه‌بند در ارتفاع تقریبی 3320 متر به لزون در ارتفاع تقریبی 3500 متر می‌رسد که در این نقطه دو مسیر صعود وجود دارد اولین مسیر از گردنه پیازچال به قله کلکچال در ارتفاع 3330 متری و دومین مسیر در ادامه خط‌الراس به قله توچال در ارتفاع 3960 متری می‌توان صعود کرد. بیشترین چالش مسیر پس از قله دارآباد شروع شده و تا بعد از قله سیاه بند ادامه دارد و کمی جلوتر، قبل از لزون آخرین رگه‌های سنگی دارای چالش بیشتری هستند که در این میان، یعنی مابین سیاه‌بند و آخرین رگه‌ها گردنه ای وجود دارد که مناسب‌ترین نقطه برای شب‌مانی و برپایی کمپ می‌باشد. وضعیت آب در کل مسیر فقط در محل چشمه نرگس موجود است و پس از آن تا انتها چشمه‌ای موجود نیست. وضعیت آنتن‌دهی تا قله دارآباد نسبتا خوب است و در مسیر، فقط در 3-4 نقطه تا سیاه‌بند و پیش از گردنه آنتن‌دهی دارد و در مابقی مسیر تقریبا نقطه کور می‌باشد. طول مسیر زمستانه از ابتدای پارکینگ دارآباد نزدیک به 19 کیلومتر می‌باشد که مستلزم تجهیزات فنی می‌باشد. بهترین حالت صعود با تعداد نفرات حداقل 2 نفر و حداکثر 6 نفر معمول می‌باشد.

 

برنامه روز اول - پنجشنبه 14 آذر 98

شرایط آب و هوا در کل آفتابی، گاهی اوقات نیمه ابری همراه وزش باد ملایم / دمای هوا در میانه شب حدود 11-/
ساعت حضور در پارکینگ دارآباد 3 صبح /  استارت از بیس 30 : 3 /  استراحت در اتاق سربازخانه 6 الی 30 : 6 / ورود به جانپناه دارآباد و صرف صبحانه 8 / حرکت از جانپناه روی خط‌الراس  9 /  ساعت برقراری کمپ 18

 

شرح برنامه روز اول

پس از صرف صبحانه در قله دارآباد، حرکت روی خط‌الراس آغاز شد و طبق برنامه‌ریزی قبلی می‌بایست تا محل کمپ، پیمایش مسیر  صورت می‌گرفت. با همین هدف، تیم در دو کرده 5 نفره و 4 نفره، شروع به پیمایش نمود که با توجه به توان فنی و جسمی نفرات، به ترتیب یک نفر در ابتدای کرده جهت برفکوبی حرکت کرده و دو کرده معمولا با فاصله‌ای 30-40 متری از هم طی مسیر می‌کردند و در موقعیت‌های کراکس مسیر، فاصله از هم به حداقل می‌رسید. در میانه مسیر و در فرودی کوتاه از یک شیار سنگی، یکی از اعضای کرده دوم از فاصله 4-5 متری سقوط کرد که خوشبختانه این اتفاق آسیب بدنی نداشت اما منجر به شکستن عینک ایشان شد. اوایل مسیر، سختی کمتری داشت اما پس از پیمایش حدود دو ساعت، به معابر تیغه‌ها برخورد نموده که با وجود تجربه کمتر 2-3 نفر از اعضا، پیش‌بینی برقراری کمپ حدود یک ساعت به تعویق افتاد که البته تاخیر در برقراری کمپ، به سرعت بیشتر و بروز حادثه، ترجیح داده شد. و در نهایت اجرای برنامه امروز در ساعت 18 با برقراری کمپ در محل گردنه‌ای کوچک، قبل آخرین تیغه‌ها ختم به خیر شد و نفرات با صرف شام و استراحت برای اجرای برنامه روز دوم، در چادرهای خود مستقر شدند.

 

برنامه روزدوم -  جمعه 15 آذر 98

شرایط آب و هوا در کل ابری، همرا با مه شدید و کولاک و وزش باد مداوم /  دمای هوا حدود 5-
ساعت بیدارباش 4 صبح /  تا ساعت 30 : 5 صرف صبحانه و جمع آوری چادرها /  استارت برنامه از ساعت 45 : 5 / پس از طی ادامه تیغه‌ها ساعت 30 : 13 حضور در قله توچال /  ساعت 15 : 14 در ایستگاه 5 تله کابین /  اتمام برنامه ساعت 18 در پارکینگ ولنجک

 

شرح برنامه روز دوم

پس از صرف صبحانه در چادرها و جمع آوری کمپ، حرکت امروز با رویکرد ایجاد انگیزه و توان افزایی جسمی و روحی افراد، طی تغییر و جابجایی نفرات در قالب دو کرده 5 و 4 نفره روی خط‌الراس و ادامه تیغه‌ها آغاز شد که تقریبا در کل مسیر با مه، کولاک و وزش باد روبرو بودیم و پس از عبور از تیغه‌های آخر مسیر و یال چهارپالون، بعد از دو پیک استراحت به یال امیری رسیده و پس از آن هم در نهایت خط‌الراس، کلیه نفرات تیم در صحت و سلامت کامل، ساعت 30 : 13 روی قله توچال حاضر بودند و پس از آن از ایستگاه 7 توچال، ساعت 15 : 14 به ایستگاه 5 رسیده و با معطلی زیاد به‌دلیل ازدحام در ایستگاه، ساعت 18 در محل پارکینگ ولنجک برنامه در صحت و سلامت کامل تیم به پایان رسید.

 

کل مسافت طی شده: 18/6 کیلومتر
کل زمان برنامه: 1 روز و 10 ساعت و 55 دقیقه
کل زمان حرکت: 8 ساعت و 36 دقیقه
کل زمان استپ: 1 روز و 2 ساعت و 18 دقیقه
میانگین سرعت حرکت: 2/16 کیلومتر بر ساعت
حداکثر سرعت: 15 کیلومتر بر ساعت
مقدار صعود: 2713 متر
مقدار فرود: 704 متر
کمترین ارتفاع: 1733 متر
بیشترین ارتفاع: 3967 متر

 

نکات قوت برنامه

1. استارت ساعت 3 صبح روز اول برنامه
2. پیشبرد مسیر روز اول طیق برنامه از پیش تعیین شده تا محل کمپ پیش‌بینی شده
3. استارت صبح زود روز دوم برنامه
4. ارنج و جابجایی افراد در کرده‌ها در هر دو روز برنامه، نسبت به توان جسمی و فنی ایشان و با رویکرد انگیزشی
5. حضور مربی با تجربه، شرکت‌کنندگان با سابقه و افراد با انگیزه بالای حضور خاص این برنامه

 

نکات ضعف برنامه

1. ضعف فنی برخی افراد در صعودهای فنی زمستانه که در برخی نقاط مسیر، باعث حرکت کند تیم شد

2. تعداد زیاد افراد نسبت به فصل و نوع برنامه


چالش برنامه

1. وزن بالای کوله‌ها با توجه به برنامه
2. صعود و فرودهای زیاد با وجود انباشت برف روی تیغه‌ها
3. وزش باد و کولاک و مه در روز دوم برنامه
4. شکستن عینک یکی از نفرات و مواجهه با عارضه برف کوری