گزارش برنامه

گزاش برنامه"اولین صعود زمستانی دره یخار دماوند کوه"
و گشایش مسیر " یخچالهای ایران"
با شعار: یخچالهای طبیعی؛سدهای بی دیوار

1 تا 5 دی ماه 1393


یخچالهای کوهستانی یکی از اصلی ترین منابع آبی ایران محسوب می شود که متاسفانه تحت تاثیر گرمایش زمین که ما نیز موجب آنیم، در حال نابودی اند.

 

گزارش برنامه به صورت فایل پی دی اف ضمیمه شده است.