گزارش برنامه

با برنامه ریزی سرپرست برنامه، ساعت 5 صبح روز جمعه بدون تأخیر با یک خودروی شخصی از میدان آزادی راه افتادیم. جهت تسریع در اجرای برنامه صبحانه از ساعت 5:15 تا 5:40 در رستوران صرف شد.
مسیر دسترسی به آبشار آبنیک:
برای رسیدن به آبشار آبنیک باید از اتوبان بابایی وارد جاده لشگرک شده و به سمت میدان فشم بیاییم. از سمت راست میدان فشم مسیر را ادامه داده و روستای زایگان را رد میکنیم. 5/2  کیلومتر بعد از خروجی  لالان سمت راست (قبل از روستای آبنیک) یک پل آهنی سبز رنگ وجود دارد که در  این محل باید ماشینها را پارک کرده و پیمایش به سمت آبشار را آغاز کنیم.
شروع برنامه:
ساعت 6:30 حرکت به سمت آبشار را آغاز کردیم. در همان ابتدای مسیر به دلیل وجود یخ ،کرامپونها را بسته و هلمت ها را بر سر گذاشتیم. ساعت 7 به پای آبشار رسیدیم.
در ساعت 7:30 سر پرست در حین برپایی کارگاه دوپیچ که جهت صعود ما به صورت قرقره برقرار شد، توضیحاتی در مورد نحوه پیچ یخ زدن ، استقرار پاها و تبر زدن دادند.
جهت استفاده صحیح از کرامپون چندین بار بدون تبر مسیر را صعود نموده و پس از آن تمرین با تبر را آغاز کردیم. به دلیل خلوت بودن منطقه هر کدام از نفرات شرکت کننده بین 15 تا 20 صعود ، تمرین داشتند.
گاهی این تمرینات به صورت استقامتی و پشت سر هم انجام شد که لذت برنامه را برای ما دوچندان کرد.

آموزش کارگاهها:
در حین برنامه آموزش کارگاههای پیچ برگشت پذیر ، کارگاه آبالاکوف و انواع کارگاه دوپیچ و سه پیچ توسط سرپرست صورت گرفت که تمرین برپایی این کارگاهها توسط هر یک از ما انجام شد.

ساعت 10:30 تعدادی از دوستان از باشگاه کوهنوردی پارس شمیران وارد منطقه شدند و با برپایی کارگاه در سمت راست کارگاه ما تمرین خود را آغاز کردند.
تمرین یخنوردی و کارگاه زدن ما تا ساعت 1:30 ادامه داشت ، پس از آن سرپرست در حین برچیدن کارگاه مجدداً ، کارگاه پیچ برگشت پذیر را آموزش دادند.
ساعت 1:50 تمرین به پایان رسید و به سمت پارکینگ برگشتیم. ساعت 2:30 به پارکینگ رسیدیم و ساعت 4  در میدان آزادی از دوستان خداحافظی کردیم.