فراخوان برگزاری جلسه هم‌اندیشی کارگروه سنگنوردی باشگاه کوهنوردی تهران

/Content/files/9373750ceea24d05bf32c5177269c5a7/ea41bf9c8444474da25f413a488dbf5c.jpeg
کمیته فنی باشگاه کوهنوردی تهران با هدف بررسی تجارب ادوار پیشین و شناسایی نقاط قوت و ضعف کارگروه سنگنوردی باشگاه در نظر دارد جلسه هم‌اندیشی کارگروه سنگنوردی باشگاه کوهنوردی تهران را روز سه‌شنبه ۲۲ مهرماه برگزار کند.
بدین‌وسیله از تمامی مدرسان، مربیان، دیواره‌نوردان و سنگنوردان فعال باشگاه کوهنوردی تهران دعوت می‌شود تا در جلسه هم‌اندیشی کارگروه سنگنوردی باشگاه حضور به‌هم رسانند.
این جلسه غروب روز سه‌شنبه، ۲۲ مهرماه ۱۳۹۹، رأس ساعت ۱۸ در سالن اجتماعات باشگاه کوهنوردی تهران و با رعایت پرتکل‌های بهداشتی برگزار خواهد شد.
 
محورهای اصلی گفت‌وگو بدین شرح است:
- بررسی تجارب گذشته در اجرای برنامه‌های سنگنوردی؛
- بیان انتقادات و پیشنهادها؛
- ارائه راهکارهای اجرایی در جهت بهبود کیفیت برنامه‌های سنگنوردی؛
- تعیین مسئول کارگروه سنگنوردی.
 
امیدواریم با مشارکت مسئولانهٔ اعضای فعال در عرصهٔ سنگنوردی بتوانیم گام‌های بلندتری در مسیر پیشرفت سطح سنگنوردی و دیواره‌نوردی باشگاه برداریم. 
 
شرکت در این جلسه مختص اعضای باشگاه است و با رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و پرتکل‌های بهداشتی برگزار خواهد شد.