استاد احمد اخوان، پیش‌کسوت ارجمند کوهنوردی ایران درگذشت

/Content/files/78e0f63004c84e968386f65588392bc3/41739ff2dcad4f99af33df1a831e6de3.jpeg
باشگاه کوهنوردی تهران درگذشت استاد احمد اخوان، پیشکسوت کوهنوردی را به جامعه کوهنوردی ایران تسلیت می‌گوید.
سحرگاه امروز استاد احمد اخوان، مربی پرسابقه کوهنوردی، در بیمارستان امام علی کرج، دیده از جهان فروبست. او از قدیمی‌ترین چهره‌های کوهنوردی ایران بود و به معنای واقعی کلمه، یک عمر را سراسر در خدمت این ورزش گذاشت. او به راستی دایره‌المعارف کوهنوردی ایران بود و تقریباً مسیر صعود و روستاها و نام راهنماهای محلی همه مناطق کوهنوردی ایران را می‌شناخت و در سینه داشت. او پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ (سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱) سرپرستی فدراسیون کوهنوردی ایران را بر عهده داشت.
استاد اخوان تا اسفند ۱۳۹۸ به عنوان مربی کوهنوردی و اسکی دانشجویان علوم پزشکی تهران خدمت می‌کرد و آخرین برنامه کوهنوردی او در سن ۸۷ سالگی رفتن به پناهگاه سرچال در منطقه علم‌کوه بود که در هفته اول مهر ۱۳۹۹ با همراهی فروزان زیادلو (از بنیان‌گذاران باشگاه کوهنوردی تهران) و محمد رئوفی (از پیش‌کسوتان باشگاه کوهنوردی تهران) اجرا شد.
یادش به نیکی ماندگار باد.