تهرانی ها در صدر دوی کوهستان کشور

/Content/files/a9e4048f04bb48f7b6082a6444223bfd/7d51c1cdebbc4976afe2f0021e0d3da5.jpeg

چهارمین دوره مسابقات  قهرمانی کشور دو کوهستان  امروز ۲۴ شهریور ۱۳۹۶ ،  در منطقه کوهستانی دراک شیراز برگزار گردید.
۵۳ شرکت کننده از  ۱۱ استان کشور( ۳۸ مردو ۱۵ زن) دیروز جهت شرکت در مسابقه پذیرش و ثبت نام گردیدند که بعد از معاینات کامل پزشکی ۵۲ نفر مجوز شرکت در مسابقه را دریافت نمودند.
این مسابقه از ساعت ۸ونیم در منطقه برف فروشان شروع و به غدیریه دراک ختم گردیدکه مراسم اختتامیه و اهدا جوایز در ساعت ۱۲:۳۰ آغاز شد.

مقام های کسب شده در این مسابقه به شرح زیر است:
مردان انفرادی
مقام اول : ایمان کوشکی - تهران
مقام دوم : محمدجواد صیادی - فارس
مقام سوم :بهرام پرورش - فارس

مردان تیمی
مقام اول : فارس
مقام دوم : تهران
مقام سوم :لرستان

زنان انفرادی
مقام اول : فاطمه سرشتی - تهران
مقام دوم : نگین آیروملو - تهران
مقام سوم :طیبه شاملو -گلستان

زنان تیمی
مقام اول : تهران
مقام دوم : فارس
مقام سوم :گلستان

جوایزاهدایی در مسابقه :
نفر اول : ۱ میلیون تومان 
نفر دوم :  ۷۵۰ هزار تومان
نفر سوم : ۵۰۰ هزار تومان
همچنین به نفرات چهارم تا هشتم زنان و مردان نیز جوایزی اهدا گردید.

منبع: هیئت کوهنوردی استان تهران