اطلاعیه مهم : مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

از تمامي اعضاي رسمي باشگاه دعوت مي گردد تا در جلسه سه شنبه هفته آتي مورخ ٩٦/٠٣/٢٣ و رأس ساعت ١٨ در محل باشگاه به منظور شركت در مجمع عادي به طور فوق العاده و انتخابات هيات مديره حضور به هم رسانند. 
حضور تمامي "اعضاي رسمي" مورد انتظار است. 
 
با سپاس
كميته روابط عمومي