برگزاری انتخابات هیات مدیره باشگاه کوهنوردی تهران

/Content/files/16080ebb15424b5197f79a659c90aa7c/df01c68e252c4ba89c82588ebaf5f4dc.jpeg

بدین وسیله به اطلاع می رساند طی برگزاری مجمع عمومی عادی انخابات دوره‌ای باشگاه كوهنوردی تهران در روز سه شنبه مورخ ٢٢/٤/٩٥ با كسب آرای مجمع، در دوره‌ی اول اشخاص انتخاب شده برای دوسال(تیرماه ٩٧) به شرح زیر معرفی می‌شوند:
 

١. آقای سعید میرجلالی(مدیر عامل)
٢. آقای كوروش حسن زاده(مسئول اجرایی)
٣. آقای سعید پناهی(مسئول مالی)
٤. آقای محمد حسین صالحی(مسئول روابط عمومی)
٥. سركار خانم سمیه مشهدی قاسم(مسئول فنی)
٦. آقای احمد جوهری(علی البدل)
٧. آقای علیرضا هنر كار(علی البدل)
٨. آقای حسن فولادی(بازرس)
٩. آقای رضا نجاری(بازرس)
١٠. آقای حسن دباغی ماسوله(علی البدل)

علاقه مندان میتوانند جهت آشنایی بیشتر با هیئت مسئولین جدید و مشاهده اطلاعات آنها به این بخش مراجعه کنند.