پیش برنامه های گرده آلمانها

/Content/files/258009f007784ab68294b6bbbf6b9c7c/eb8d2b107d1e421c8aefb864a7095291.jpeg

به اطلاع می رساند طبق تقویم ورزشی شش ماهه اول برنامه صعود گرده آلمانهای علم کوه اجرا می گردد در این راستا تیم نهایی صعود بعد از انجام پیش برنامه ها و با تایید سرپرست و کمیته فنی تشکیل می گردد لذا از علاقمندان تقاضا می شود جهت شرکت در این برنامه و پیش برنا مه ها با سرپرست برنامه آقای برمکی تماس حاصل فرمایند 09125081934 با سپاس