مراسم گزارش خوانی گشایش مسیر زمستانی

/Content/files/23e917f2a6eb4137b7ce223df011ed10/cab013de90ec4571a8c834e26fe2ad71.jpeg

مراسم گزارش خوانی گشایش مسیر زمستانی "یخچالهای ایران" بر یخار دماوند کوه همراه با نمایش فیلمی مستند تهران: مکان: خیابان انقلاب، نبش بهار، سالن اسوه زمان: سه شنبه 28 اردیبهشت 1395- ساعت 18 الی 21 زنجان: مکان: میدان انقلاب، خیابان سعدی وسط، روبروی مخابرات،سالن سهروردی زمان:چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395- ساعت 17 الی 19