برنامه ی سنگ نوردی

/Content/files/eb6ab49f1ae542beb0cd4118d3f4c8fb/0533376e5ccf4013a78628055fd7beb4.jpeg

برنامه ی سنگ نوردی در منطقه ی بند یخچال روز جمعه سوم اردیبهشت ماه به سرپرستی آقای علی نصیری برگزار می گردد .همنوردانی که مایل به شرکت دراین برنامه هستند با سرپرست برنامه تماس حاصل نمایند 09128048862