مدرسي نقشه خواني و جي پي اس

/Content/files/c9dbc9df254e4ac1ae25bac76e585426/9aa73c078a7143bfb550a2a3512fa254.jpeg

فدراسيون كوه نوردي اقدام به برگزاري دوره هاي مدرسي نقشه خواني و كار باقطب نما و همچنين مدرسي جي پي اس نموده است . دوره مدرسي نقشه خواني و كار باقطب نما در آذر ماه و دوره ي مدرسي جي پي اس در دي ماه برگزار خواهد شد. جهت كسب اطلاعات تكميلي به سايت فدراسيون كوه نوردي و صعودهاي ورزشي به آدرس msfi.ir مراجعه نماييد