برگزاري اردوهاي آموزشي يخ نوردي

/Content/files/c9dbc9df254e4ac1ae25bac76e585426/c904e01d2a3d407ab2464655c080ec91.jpeg

اردوهاي آموزشي يخ نوردي با مدرسي آقاي عباس علينژاد برگزار مي گردد. همنورداني كه مايل به شركت دراين اردوهاي آموزشي هستند با آقاي نصيري مسئول كميته فني باشگاه تماس حاصل نمايند 09128044462