گشايش مسيري جديد در سياه سنگها

/Content/files/23cc699302ff48f09f5ca099c0dc19bb/adc28b84f6cd465d966717b12e7be66e.jpeg

در تاريخ دوم و سوم مهرماه آقايان مهران اميري ، حسين صالحي و نويد هنركار از همنوردان پرتلاش باشگاه موفق به گشايش مسيري نو در سياه سنگ هاي علم كوه گرديدند. اين تيم سه نفره از باشگاه ، روز اول از كف علم چال پس از صعود هشت طول طناب در مسيري تركيبي از سنگ و يخ تا ارتفاع 4600 متري صعود كرده و به دليل تاريكي هوا مجبور به بيواك دراين ارتفاع و دماي 10- درجه مي شوند.روز دوم نيز پس از صعود چهار طول طناب مسير را به پايان مي رسانند. اين مسير به ياد باشگاه كوه نوردي تهران ، مسير باشگاه تهران نامگذاري گرديد. ضمن تبريك به اين عزيزان و همنوردان باشگاه كوه نوردي تهران سلامتي و موفقيت روزافزون را برايشان خواستاريم.