جلسات عمومي باشگاه

/Content/files/f656e760c3524ac78df474444d30acfd/c0129d08760247319284909d09bbfd37.jpeg

روزهاي سه شنبه هرهفته جلسه عمومي باشگاه ساعت 18 الي 20 با ارائه گزارش برنامه هاي اجرا شده درهرهفته وهمچنين معرفي برنامه هاي آخرهفته وثبت نام ازهمنوردان گرامي جهت شركت در اين برنامه ها برگزار مي گردد. دربرخي جلسات نيز با دعوت از اساتيد و پيشكسوتان كوه نوردي به يكي از مباحث مهم كوه نوردي پرداخته و آموزش هايي متناسب با موضوع بحث ارائه ميگردد. با سپاس از همنورداني كه براي خود و باشگاه احترام قائل شده و راس ساعت مقرردر جلسات حضور مي يابند به اطلاع مي رساند جلسات باشگاه همچون گذشته طبق ساعت رسمي كشور 18 الي 20 برگزار مي گردد.