نشستي با هيت مديره باشگاه

/Content/files/f656e760c3524ac78df474444d30acfd/cbcb84201c1f4208b61c9f29808d73db.jpeg

جلسه عمومي سه شنبه ي هفته آينده ، سي و يكم شهريور ماه با حضوراعضاي محترم هيئت مديره برگزارخواهد شد. موضوع اين جلسه دريافت انتقادات و پيشنهادات همنوردان گرامي پيرامون مسائل باشگاه و برنامه هاي گذشته و آينده خواهد بود.حضور حداكثري اعضاي باشگاه مورد انتظار است.