برنامه ي خله نو 12و13 شهريور

/Content/files/187c721acc534e18bddc55f8b588bf6c/b1858b5e1be6447eac96b0c66a48f4de.jpeg

برنامه صعود به قله ي خلنو از مسير وارنگه رود در تاريخ هاي دوازدهم و سيزدهم شهريور، پنجشنبه و جمعه ي اين هفته به صورت دو روزه برگزار خواهد شد. همنورداني كه مايل به شركت دراين برنامه هستند جهت ثبت نام و هماهنگي با سرپرست برنامه آقاي رئوفي تماس حاصل نماييد. 09124307645