الزام در تخلیه یادبودهای همراه کوه‌نوردان‎

/Content/files/187c721acc534e18bddc55f8b588bf6c/e790aac50b8c46ad82c1ba0e779b2dd0.jpeg

با توجه به رفتار غیراخلاقی و به‌دور از چارچوب‌های زیست محیطی برخی کوه‌نوردان، هیات‌ها، باشگاه‌ها و گروه های کوه‌نوردی و به جا گذاشتن یادبودها، بنرها و پلاکاردهای تبلیغاتی در اقصی نقاط کوه‌های کشور، بویژه کوه دماوند - بر روی قله و محل نصب چادرهای بارگاه سوم- کارگروه حفظ محیط کوهستان فدراسیون اعلام می دارد؛ در صورت مشاهده چنین رفتاری، فدراسیون کوه‌نوردی به شدت با افراد حقیقی و حقوقی برخورد خواهد نمود! ... لذا مدیران و مسئولان باشگاهها، گروه ها و هیات ها ملزم هستند قبل از عزیمت به منطقه، کوهنوردان را در این مورد توجیه نمایند. همچنین این کارگروه از جامعه کوهنوردی کشور تقاضا نمود در مواجهه با این رفتار اقدام به راهنمایی و تذکر به افراد خاطی نمایند و این کارگروه را درجریان تخلف صورت گرفته قرار دهند.