برنامه هاي مستقل هفته ي گذشته

/Content/files/4d278665575b4e0d9afec123c81e53c2/2b1541d15e2b4fda856f5b830d85bc7e.jpeg

طبق تقويم ورزشي باشگاه معمولا هرهفته دو يا سه برنامه طبق برنامه ريزي قبلي اجرا مي گردد .دراين بين برنامه هايي نيز به صورت مستقل و خارج از تقويم ورزشي توسط همنوردان باشكاه اجرا مي گردد كه در هفته ي گذشته به شرح زير برگزار شده است:

صعود ديواره علم كوه مسير هاري روست توسط آقايان نويد عبدالوند( باشگاه تهران) و حميد طهرانی ( باشگاه آرش)

صعود گرده ي آلمان ها توسط آقايان هادي ملكي و محسن خسروي - علي فتحي و حجت مولايي در دو كرده تلاش روي مسير هاري روست توسط آقايان حجت مولايي ، علي فتحي و حسن اخوان صعود يكروزه قله دماوند ازجبهه شمالشرقي توسط آقايان مهران اميري - نويد هنركار - حسين صالحي و نادر حسيني براي اين عزيزان و همنوردان باشگاه آرزوي سلامتي و موفقيت داريم