صعودخانتانگري و تلاش روي پوبدا توسط كوه نورداني از باشگاه تهران

/Content/files/4d278665575b4e0d9afec123c81e53c2/6751a3f0c1b444b6951ec795d87952a5.jpeg

طبق اطلاع رساني هاي قبلي تيمي متشکل ازکوه نوردانی از باشگاه کوه نوردی تهران شامل آقايان سعيد پناهي (سرپرست تيم) و ایمان خلیلی (مسئول تدارکات)، هیئت کوه نوردی استان تهران و گروه کوه نوردی بانک مهر کشاورزی (آقايان پدرام قاضی ، حجت الله حسینی و عبدالله سلطان) موفق شدند روز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ قله ي خانتگری را با ارتفاع ۷۰۱۰ متر صعود نمايند .پس از اين صعود اقدام به تلاش برروي قله ی ۷۴۳۵ متری پوبدا كرده و تا كمپ دوم اين قله را نيزصعود نمودندولي به دليل شرايط نامساعد جوي امروز چهارشنبه به تلاش خودجهت ادامه ي صعود خاتمه و به سمت بيس كمپ فرود و برنامه ي پوبدارا خاتمه دادند. باشگاه كوه نوردي تهران ضمن تبريك به اين عزيزان ، برايشان آرزوي سلامتی و بازگشتي ايمن را دارد.