برنامه ي اين هفته اعضاي جديد

/Content/files/4d278665575b4e0d9afec123c81e53c2/6a6ac4bb370f425e9e1eb3919dc3c1a0.jpeg

اعضاي جديد باشگاه طبق برنامه ريزي قبلي مي بايستي روز جمعه شانزدهم مرداد ماه جهت شركت در برنامه ي صعود به قله ي دارآباد حضور يابند مكان: پاركينگ دارآباد زمان : 6 صبح سرپرست برنامه خانم وهاب نژاد تلفن تماس آقاي محمدي 09125483916