دوره هاي آموزشي

/Content/files/a3a4d398b73c41fdab99655e2c2a463d/19ed6ceb4ac0431989aceddca1c0cef3.jpeg

جهت اطلاع از برگزاري دوره هاي آموزشي و ثبت نام در كلاس هاي آموزشي باشگاه ، لطفا با شماره ي كميته آموزشي باشگاه 09395059353 ( آقاي مسعود محمدي) تماس حاصل نماييد