برنامه ي صعود به قله ي سرخاب

/Content/files/282b1dd3a1244c41ae122808c1faa513/0124191029584b6c9e924090c7d38779.jpeg

با توجه به اجراي برنامه ي قله ي ساي در ارديبهشت ماه ، اين هفته جمعه 29 خرداد صعود به قله ي سرخاب درمنطقه ي پل زنگوله به سرپرستي آقاي مسعود محمدي اجرا مي گردد.جهت ثبت نام و هماهنگي با شماره 09125483916 تماس حاصل نماييد.