تقويم ورزشي اعضاي جديد،گروه سوم

/Content/files/282b1dd3a1244c41ae122808c1faa513/fe01391e8386456a92663e0868153df7.jpeg

تقويم ورزشي اعضاي جديد، گروه سوم سال94 زمان مدت اجرا نام برنامه منطقه صعود سرپرست مربي 94/5/2 يك روزه قله چين كلاغ ميدان دركه حسن دباغي حسن فولادي 94/5/9 يك روزه قله كلكچال پارك جمشيديه مرتضي جهانگيري ابوالفضل زماني 94/5/16 يك روزه قله دارآباد ميدان دارآباد نداوهاب نژاد مسعود محمدي خواهشمند است به نکات زیر توجه نمایید: شرکت در این برنامه ها الزامی است قبل از شرکت در برنامه حتما با سرپرست برنامه هماهنگ نمایید. ثبت نام در برنامه حضوری بوده و در جلسات روزهای سه شنبه انجام می پذیرد. فقط نفراتی که در باشگاه ثبت نام کرده و مدارک خود را تکمیل نموده اند، قادر به شرکت در برنامه میباشند.