تقويم ورزشي اعضاي جديد سال 94، گروه سوم

/Content/files/282b1dd3a1244c41ae122808c1faa513/6aa1831370624fc88f4e834d39bf072e.jpeg

تقویم ورزشی اعضای جدید، گروه سوم سال۹۴ زمان مدت اجرا نام برنامه منطقه صعود سرپرست مربی 94/5/2 یک روزه قله چين كلاغ ميدان دركه حسن دباغي حسن فولادي ۹۴/۵/۹ یک روزه قله كلك چال پارك جمشيديه مرتضي جهانگيري ابوالفضل زماني ۹۴/۵/۱۶ یک روزه دارآباد میدان دارآباد نداوهاب نژاد مسعود محمدي خواهشمند است به نکات زیر توجه نمایید: شرکت در این برنامه ها الزامی است قبل از شرکت در برنامه حتما با سرپرست برنامه هماهنگ نمایید. ثبت نام در برنامه حضوری بوده و در جلسات روزهای سه شنبه انجام می پذیرد. فقط نفراتی که در باشگاه ثبت نام کرده و مدارک خود را تکمیل نموده اند، قادر به شرکت در برنامه میباشند.