واگذاري امتياز

/Content/files/282b1dd3a1244c41ae122808c1faa513/694c57bee7c04342888025b25236406b.jpeg

تعداد سي و چهار امتياز از امتيازات باشگاه واگذار ميگردد. همنورداني كه تمايل به خريد تمامي يا قسمتي از اين امتيازها را دارند با آقاي اميري مسئول مالي باشگاه تماس حاصل نمايند 09123394909