برنامه هاي اجراشده در هفته ي گذشته

/Content/files/d2cf6b271db742a4abd836aa3cb59502/e3afc4ab643b45e0be507fee4d0edac6.jpeg

در هفته ي گذشته چند كلاس آموزشي و برنامه توسط باشگاه و با حضور اعضا برگزار گرديد: - دوره آموزشي نقشه خواني و كار باقطب نما با حضور 10 نفر از همنوردان باشگاه - مدرس: آقاي كاشفي - دوره آموزشي غارنوردي با حضور 8 نفر از همنوردان باشگاه - مدرس : خانم يغمايي - برنامه ي آموزشي سنگ نوردي در منطقه ي بند يخچال با حضور 18 نفر از همنوردان باشگاه - مربي :خانم مشهدي قاسم و آقاي فتحي - برنامه ي قله ي شاه دژ با حضور 18 نفر از همنوردان باشگاه به سرپرستي آقاي رضا برمكي