تقويم ورزشي اعضاي جديد 94

/Content/files/ad33b94a7dd84e6cbcb375fce2631d17/e3b7facde6634beda9df1888a7ec71c2.jpeg

طبق برنامه ريزي صورت گرفته همچون ساليان قبل ، نفراتي كه به عضويت باشگاه كوه نوردي تهران درمي آيند مي بايستي جهت آشنايي با باشگاه و اصول اوليه كوه پيمايي درچند برنامه پيش بيني شده به شرح زيرشركت نمايند زمان اجراء مدت زمان اجراء برنامه نام برنامه منطقه صعود سرپرست برنامه مربی 94/2/11 یکروزه چین کلاغ درکه حمید ناظوری حسن فولادی 94/2/25 یکروزه کماچال ولنجک منصوره رجبلو علیرضا احمدی 94/3/8 یکروزه کلکچال جمشیدیه سعید میرجلالی حسین صفری خواهشمند است به نکات زیر توجه نمایید: حضور اعضاي جديد دراين برنامه ها الزامي است قبل از شركت دربرنامه حتما با سرپرست برنامه هماهنگ نماييد ثبت نام در برنامه حضوری بوده و در جلسات روزهای سه شنبه انجام مي پذيرد. فقط نفراتی که در باشگاه ثبت نام کرده و مدارک خود را تکمیل نموده اند، مجاز به شرکت در برنامه میباشند.