تقويم ورزشي شش ماهه اول سال 94

/Content/files/41c168d5220e4998bfc5f29c25605f0b/eba806faf2f541c49f4221fec531da00.jpeg

تقويم ورزشي شش ماهه اول سال 94 در قسمت برنامه هاي شش ماهه روي سايت قرارگرفت.سرپرستان و همنوردان گرامي جهت كسب اطلاع به قسمت مربوطه مراجعه نمايند. اميد است با درايت و برنامه ريزي دقيق همچون سنوات گذشته در اجراي برنامه ها دقت كافي به عمل آيد تا شاهد موفقيت و سلامتي اعضا باشيم.