استاد علينژاد و آشنايي با يخ نوردي و تجهيزات آن

/Content/files/037ee3d5ee5d439cb1a8c52861f8889b/7936924561a34708ad49cc9b85b168eb.jpeg

طبق هماهنگي صورت گرفته جلسه ي اين هفته ي باشگاه روز سه شنبه 93/10/16 با حضور آقاي عباس علينژاد ، مسئول كارگروه آموزش هيئت كوه نوردي و صعودهاي ورزشي استان تهران برگزار خواهد شد. مبحث آشنايي با يخ نوردي و تجهيزات مورد نياز آن توسط ايشان ارائه خواهد شد لذا حضور حداكثري دوستان ساعت 18 مورد انتظار است.