گشايش مسير جديد و بازگشت تيم يخار

/Content/files/f1a54c1b1a6840e69fe552a2ec0a1699/e8e24b499e8c4c1eb305c5b66da3fe1d.jpeg

طي آخرين تماس برقرارشده با تيم يخار درساعت 18 امروز جمعه 93/10/5 تمامي اعضاي تيم پس از جمع آوري كمپ هاي برقرارشده در دره يخار دقايقي پيش به گزنه رسيده و استقراريافته اند .تيم يخار در مسير صعود چهار كمپ در ارتفاع هاي 3000 ، 3600 ، 4200 و 4900 برپا نموده بودند.دراين صعود گشايش مسيري جديد در دره ي يخار نيز شكل گرفته است كه گزارش كاملي از اين برنامه نيز توسط اعضاي تيم ارائه خواهد شد.ضمن تبريك به اعضاي تيم به جهت تلاش و گشايش مسيري نو ،خدا را شاكريم كه اين برنامه درعين شرايط سخت و دشواري كه به همراه داشت با سلامتي اين عزيزان به پايان رسيد. روابط عمومي باشگاه كوه نوردي تهران