صعود زمستانی دره یخار دماوند - گزارش اول

/Content/files/6d0de5aa97b241e2ae40c2557b4aedd4/fe3c6f13d0854737adaf8142f77e0df9.jpeg

طبق اطلاع رساني قبلي در جامعه ي كوه نوردي وصعودهاي ورزشي كشور وسايت هاي مربوطه ، تیمی متشکل از اعضای باشگاه کوهنوردی تهران و کوهنوردان استان زنجان جهت اجرای اولین صعود زمستانی دره یخار دماوند كارخود را امروز بعد از ظهر 93/9/29 با حركت به سوي شهرستان گزنه آغاز خواهند كرد. بر طبق اطلاعیه منتشر شده این صعود در زمستان سال جاری و در مدت تقریبی ۸ روز انجام خواهد گردید. برنامه شناسایی نهایی و بارگذاری نیز در آذر ماه سال جاری توسط تیم مذکور صورت گرفته است. این صعود به صورت مستقل وبا حمایت باشگاه کوهنوردی تهران، هیئت کوهنوردی استان زنجان، انجمن کوهنوردان ایران، انجمن کوهنوردان زنجان، شرکت گایا، وب سایت یخچالهای ایران و موسسه تصویری آنامِد صورت خواهد گرفت. براي همه ي اين عزيزان آرزوي سلامتي و صعودي موفق را داريم. روابط عمومي باشگاه كوه نوردي تهران