ستاداطلاع رساني

/Content/files/11a649264a26425785249b4b31d9174f/7cf47dbdc13d42b2ac81d1abd299596c.jpeg

ازسال 86 تاكنون همه ساله ستادي تحت عنوان ستاد اطلاع رساني و پيشگيري از حوادث كوهستان در استان تهران با همكاري وحضور فعال برخي مجموعه هاي كوه نوردي استان از نيمه ي دوم آذر ماه هرسال لغايت بهار سال بعد شكل مي گيرد كه امرخطير اطلاع رساني درروزهاي تعطيل را در كوه هاي هاي شمال تهران برعهده دارد واثرات درخشاني نيز در كاهش صدمات كوه پيمايان به دنبال داشته است. دراين ميان باشگاه كوه نوردي تهران نيز با حضور فعال و مستمر در گردنه ي كلكچال نقش مهمي در اين راستا برعهده داشته وخواهد داشت، لذا درجلسه عمومي اين هفته ي باشگاه ،آقاي نگهبان درمورد ستاد سال جاري و وظايف اعضا سخن خواهند گفت.حضور حداكثري اعضا با توجه به حساسيت موضوع مورد انتظار است.