سامانه اطلاع‌رسانی پيامكی باشگاه کوهنوردی تهران

/Content/files/9b2477b025824bff825e3d930c041157/7fb1639ea53d47c4ac91d22570495871.jpeg

اخبار و اطلاعيه هاي باشگاه از طريق سايت باشگاه و سامانه ي پيامك به شماره ي 30006701362216 ارسال مي گردد لذا همنورداني كه پيامك هاي ارسالي از سوي باشگاه را دريافت نمي كنند نسبت به اصلاح و رفع فيلتر شماره ي خود اقدام نمايند تا درجريان اخبار و اطلاعيه هاي ارسالي ازطريق پيامك قرارگيرند. با سپاس روابط عمومي باشگاه كوه نوردي تهران