لزوم گذراندن كارآموزي سنگ

/Content/files/d535266af6834fe191dd5cebb0c625d5/bd9bc25e4af84452bf260e207ef5cae1.jpeg

با سلام . طبق اعلام كميته فني باشگاه با عنايت به اين كه كلاس هاي كارآموزي سنگ مقدماتي حداكثر تا پايان آبان ماه برگزار مي گردد مي بايستي اعضايي كه اين دوره را نگذرانده اند اقدام به ثبت نام و شركت در دوره مقدماتي سنگ نمايند بديهي است پس از آن امكان حضور دربرنامه هاي باشگاه ميسر نخواهد بود.