آخرین تقویم اعضای جدید سال 93/از 16 خرداد

/Content/files/68d8113846324896b5b3978149b32ec2/c6de7e01687443d08c7d8a9bf22bfc73.jpeg

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک فرمایید تقویم شماره 3 اعضای جدید(آخرین تقویم) از 16 خرداد اجرا می گردد. لذا اعضای محترم جدید که بعد از اجرای تقویم های شماره 1 و2 در باشگاه ثبت نام نمودهاند موظف به طی برنامه های این تقویم می باشند. زمان دقیق شروع برنامه از طریق پیام کوتاه اعلام خواهد شد. با سپاس کمیته فنی باشگاه کوهنوردی تهران