آخرین مهلت ثبت نام

بدینوسیله به اطلاع میرساند، آخرین مهلت ثبت نام در باشگاه کوهنوردی تهران روز دوشنبه 5 خرداد بین ساعت 18 الی20 میباشد بدیهی است بعد از مهلت مذکور ثبت نام بعمل نخواهد آمد