شرایط برنامه های تقویم اعضای جدید جمعه 19 اردیبهشت

/Content/files/68d8113846324896b5b3978149b32ec2/bf7c0a002d264ab598c0af03cfff8bfd.jpeg

به اطلاع همنوردان اهضای جدید میرساند برنامه های تقویم با شرایط زیر اجرا می گردد: تقویم شماره 1 اعضای جدید موضوع: آشنایی با مبانی صعودهای فنی در کوهنوردی زمان: جمعه 19 اردیبهشت زمان شروع برنامه: 7 صبح دربند-میدان مجسمه سرپرست: علی نگهبان09123164291 تقویم شماره 2 اعضای جدید موضوع: محیط زیست و خطرات کوهستان زمان: جمعه 19 اردیبهشت زمان شروع برنامه: 7 صبح میدان درکه سرپرست: حمید ناظوری09125959421 باسپاس کمیته فنی باشگاه کوهنوردی تهران