انالله و انا الیه راجعون

/Content/files/fe2995aa8b244448b5be01a84e94321d/8ce8860d0b2d4ea1b026381e46e0f8a1.jpeg

انالله و انا الیه راجعون. خبر تاسف بار درگذشت ناگهانی همنورد قدیمی مان حمید هاشمی ما را در غم و اندوه فراوان فرو برد. از خداوند منان برای آن مرحوم رحمت و برای بازماندگان صبر جزیل مسئلت می نماییم. روحش شاد. متعاقبا زمان مراسم ترحیم اعلام می شود.