صعود موفق زمستانی دماوند از یال داغ

/Content/files/4337d8ec281d4e7ea1a423e7c21dfb31/6400be9093694f01bcd1b21e47cd0389.jpeg

تیم سه نفره از باشگاه کوهنوردی تهران با ترکیب مهران امیری(سرپرست)،نوید هنرکار و حسین صالحی روز یک شنبه29 دیماه ساعت 14 موفق به صعود قله دماوند از مسیر یال داغ شد ند. تیم مذکور بعد از صعود قله از مسیر جنوبی فرود آمده و در بارگاه سوم مستقر شده اند که در طی روز جاری به پایین مراجعه خواهند نمود. صعود این یال که یکی از چالشی ترین مسیرهای دماوند است به مدت 5 روز به طول انجامید. تصاویر و گزارش تکمیلی در روزهای آتی ارایه می گردد کمیته فنی و هیئت مدیره باشگاه کوهنوردی تهران به این عزیزان خسته نباشید و تبریک می گوید با آرزوی صعودهای موفق و سلامت آتی کمیته فنی باشگاه کوهنوردی تهران