یلدا بر همنوردان گرامی باد

/Content/files/4b0cb2b2dd9440b6a44d406eb8537c5e/c4a1e727566f4c3b8d307f96fdfd32b4.jpeg

شب یلدا که آغازیست برای فزونی یافتن نور و کاستن از تاریکی ها بر همه همنوردان گرامی خجسته باد. باشگاه کوهنوردی تهران برای همه عزیزان همنورد آرزوی موفقیت و بهروزی می نماید. با سپاس روابط عمومی باشگاه کوهنوردی تهران