آموزش تئوری اصول و مبانی سرپرستی در برنامه های کوهنوردی

/Content/files/4b0cb2b2dd9440b6a44d406eb8537c5e/bfe7b7ba90974f1f8589b9447989ffa1.jpeg

به اطلاع همنوردان گرامی می رساند آموزش تئوری " اصول و مبانی سرپرستی برنامه های کوهنوردی" توسط آقای عباس علینژاد عضو اولین تیم فاتح اورست ایران و مدرس درجه 2 کوهنوردی در روز سه شنبه 26 آذرماه در جلسه عمومی باشگاه ارایه می گردد. از کلیه همنوردان تقاضا می گردد در این جلسه حضور بهم رسانند. با سپاس کمیته فنی باشگاه کوهنوردی تهران