اطلاعیه کمیته فنی/سرپرستان برنامه

/Content/files/066fc30e734f4a6eabf9d34c9fec96da/2dec6f9a8f194064a660c1343bc3531c.jpeg

کمیته فنی باشگاه کوهنوردی تهران با بررسی و مشاهده برخی از برنامه های انجام شده به اطلاع می رساند: لزوم فعالیت بلند مدت کوهنوردی حفظ سلامت و آمادگی جسمانی افراد می باشد. لذا در این راستا و با علم به اینکه اکثر حوادث کوهنوردی در حین فرود از کوه رخ می دهد از تمامی سرپرستان برنامه تقاضا می شود که با مدیریت زمان و انرژی آسیب های فرود را کنترل نمایند. از جمله: 1- حفظ نظم تیمی در حین فرود و اجتناب از پراکندگی نفرات و چند دسته شدن تیم . 2- در نظر گرفتن زمان برای فرد و اجتناب از فرود در مسیرهای گنگ،پر شیب و بدون دید کافی. 3- تغذیه ،استراحت و پرهیز از سرعت در حین فرود و جلوگیری از آسیب های وارده به مفاصل درگیر بویژه مفصل زانو.. با سپاس کمیته فنی باشگاه کوهنوردی تهران