انتشار اساسنامه جدید باشگاه کوهنوردی تهران

/Content/files/032f33d41f7f4d56a561578875ddd856/388e6c660b4743fa923e70ee5619fae1.jpeg

به اطلاع اعضای محترم باشگاه کوهنوردی تهران می رساند اساسنامه جدید باشگاه بعد از طی مراحل قانونی و تصویب در مجمع عمومی منتشر گردیده است. همنوردان می توانند برای مطالعه کامل آن به بخش اساسنامه در بالای سایت مراجعه فرمایند. با سپاس روابط عمومی باشگاه کوهنوردی تهران